Homepage - jaarverslag 2013 brandweer Oldambt

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Voorwoord burgemeester Pieter Smit

Dit is het jaarverslag over 2013 van de brandweer Oldambt. Een bijzonder verslag want het is het laatste verslag van
gemeentelijke brandweer Oldambt.  De brandweer Oldambt is per 1 januari 2014 opgegaan in de Veiligheidsregio Groningen
en is daarom van rechtswege opgehouden te bestaan. Logischer wijs is dit dan ook mijn laatste voorwoord bij een jaarverslag van de gemeentelijke brandweer. De opheffing en overgang van de gemeentelijke brandweer naar de Veiligheidsregio Groningen (VRG) heeft vooral in 2013 veel tijd en aandacht gevraagd.
Ik durf te stellen dat er in weinig tijd veel is bereikt. Dat is mede te danken aan de inspanning en inzet van onze
brandweervrijwilligers en dagdienstmedewerkers. Maar ook van de betrokken medewerkers van de gemeente Oldambt.

Graag wil ik voorop stellen dat ook na 1 januari vertrouwd kan worden op een goede kwaliteit aan brandweerzorg binnen ons verzorgingsgebied. De repressieve slagkracht alsmede het geografische verzorgingsgebied van de brandweer in de gemeente Oldambt is onveranderd gebleven. De “cluster Oldambt” is als herkenbare cluster teruggekeerd in de Veiligheidsregio Groningen. Daaruit spreekt ook een erkenning voor de bestaande structuur binnen de gemeentelijke brandweer Oldambt.
Om de repressieve brandweerzorg op peil te houden is er ook in het afgelopen jaar veel tijd en aandacht besteed aan het vinden en binden van vrijwilligers. Binnen de blusgroepen is er elk jaar sprake van verloop onder de vrijwilligers. Vaak een natuurlijk verloop vanwege leeftijd maar soms ook  om andere redenen. Om op sterkte te blijven moeten wij voortdurend op zoek naar nieuwe enthousiaste vrijwilligers.       

Nieuwe vrijwilligers krijgen een persoonlijke uitrusting uitgereikt en hen wordt een opleiding aangeboden om ze vakbekwaam te maken. Die vakbekwaamheid wordt vervolgens onderhouden door oefeningen en door ervaring met inzetten.
Voor het repressieve brandweerpersoneel is het onderhouden van een voldoende niveau van vakbekwaamheid een verplichting om inzetbaar te blijven. Zogezegd is oefenen “core business” voor de brandweer. Ik ben sinds de open dag van de blusgroep Finsterwolde nu zelf ook ervaringsdeskundige in de risico’s bij een binnenaanval, specifiek bij een “flash-over”. Ik heb daarmee ondervonden dat vakbekwaamheid in deze tak van sport van levensbelang is. In dit verslag worden alle oefenactiviteiten in het afgelopen jaar beschreven en toegelicht.
Waar repressie het sluitstuk is van een keten is in 2013 ook geïnvesteerd aan de voorzijde. De brandweer levert een belangrijk aandeel in de brandveiligheid door te adviseren bij planvorming, het bouwen en gebruiken van gebouwen. Ook op diverse evenementen wordt door de brandweer geadviseerd. Op de daadwerkelijke uitvoering wordt daarbij toezicht gehouden en waar nodig gehandhaafd. Dit jaarverslag is daarmee ook een verantwoording van deze activiteiten.      

Na het doornemen van het overzicht met uitrukken in 2013 durf ik te constateren dat de brandweer Oldambt ook in 2013 heeft aangetoond een parate en adequate brandweerorganisatie te zijn.
 

Pieter Smit
Burgemeester van de gemeente Oldambt
 
 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu